تبلیغات
طلبه امروزی
طلبه امروزی
ضرورت توجه به موضوعات انتقال نظام
دوشنبه 17 مرداد 1390
برای آنان كه به تكامل، تعالی و پیشرفتِ نظام جمهوری اسلامی می اندیشند؛ شناسائی "موضوعات انتقال نظام" به مراحل تكامل خود یك دغدغه محسوب می گردد.

سخن از موضوعات انتقال نظام آنگاه اهمیت می یابد كه به مرحله ای و تدریجی بودن تكامل بیاندیشیم.  مرحله ای بودن تكامل و پیشرفت حكم می كند كه در هر مرحله از تكامل موضوعات مرتبط با دستیابی به آن مرحله را  شناسائی نماییم و در گام بعد برای تحقق آنها برنامه ریزی نماییم.

 به عنوان مثال اگر نظام اسلامی مرحله پیش رو از تكامل خود را نهادینه شدن قطعیِ شاخص های  اجتماعی اسلام از قبیل استكبار ستیزی، عدالت محوری ، معنویت گرائی و.... در جامعه- از طریق دستیابی به الگوی پیشرفت اسلامی- می داند[1]؛ این امر بدون برنامه ریزی برای موضوعات متناسب با این شاخص ها محقق نمی گردد. به عبارت دیگر تثبیت گفتمان شاخص محور در برنامه ریزی كلان نظام اسلامی، نیازمند شناسائی موضوعات مرتبط با این مرحله از تكامل و همچنین شناسائی موضوعات ضد تكامل در این مرحله است و انتقال به مرحله تعریف شده از تكامل با تكیه صرف به"اوصاف تكامل" بدون توجه به موضوعات متناسب با مراحل تكامل، امری نظری و غیر كاربردی و زمینه سازی  غافلانه برای  تقویت جریان سكولار و غرب زده سیاسی در جامعه ایران است.

برای آنان كه به تكامل، تعالی و پیشرفتِ نظام جمهوری اسلامی می اندیشند؛ شناسائی "موضوعات انتقال نظام" به مراحل تكامل خود یك دغدغه محسوب می گردد.

سخن از موضوعات انتقال نظام آنگاه اهمیت می یابد كه به مرحله ای و تدریجی بودن تكامل بیاندیشیم. مرحله ای بودن تكامل و پیشرفت حكم می كند كه در هر مرحله از تكامل موضوعات مرتبط با دستیابی به آن مرحله را شناسائی نماییم و در گام بعد برای تحقق آنها برنامه ریزی نماییم.

به عنوان مثال اگر نظام اسلامی مرحله پیش رو از تكامل خود را نهادینه شدن قطعیِ شاخص های اجتماعی اسلام از قبیل استكبار ستیزی، عدالت محوری ، معنویت گرائی و.... در جامعه- از طریق دستیابی به الگوی پیشرفت اسلامی- می داند[1]؛ این امر بدون برنامه ریزی برای موضوعات متناسب با این شاخص ها محقق نمی گردد. به عبارت دیگر تثبیت گفتمان شاخص محور در برنامه ریزی كلان نظام اسلامی، نیازمند شناسائی موضوعات مرتبط با این مرحله از تكامل و همچنین شناسائی موضوعات ضد تكامل در این مرحله است و انتقال به مرحله تعریف شده از تكامل با تكیه صرف به"اوصاف تكامل" بدون توجه به موضوعات متناسب با مراحل تكامل، امری نظری و غیر كاربردی و زمینه سازی غافلانه برای تقویت جریان سكولار و غرب زده سیاسی در جامعه ایران است.


مفاد مقال فوق تذكر به غفلت جریان اصولگرا از موضوعات متناسب با مرحله فعلی تكامل نظام است. این جریان در ایام انتخابات و سایر مناسبت ها- صرفا توجه به اوصاف و شاخص های اصولگرائی را ملاك گزینش اعضای این جریان قرار می دهد و در بسیاری از موارد هم نگاهی حداقلی به شاخص ها و اصول دارد. این غفلت در جریان اصولگرا تا آنجا پیش می رود كه در بسیاری از موارد اعضای این جریان در ك روشنی از موضوعات مرتبط با اصول مورد نظر خود ندارند.


به عنوان مثال با اینكه بدون تولید الگوی پیشرفت اسلامی عملاً امكانی برای تحقق شاخصه های اجتماعی اسلام در جامعه وجود ندارد ولی كاملاً واضح است كه این جریان در غفلتی مضمن نسبت به این مو ضوع قرار دارد.


در مثالی دیگر بسیار واضح است كه با وضعیت فعلی مصرف در كشور به سرعت به سوی وابستگی پیش می رویم ولی در عمل برنامه روشنی برای اصلاح الگوی مصرف در همه ابعاد ارائه نشده است. همچنین موضوعاتی همچون تحول در علوم انسانی و بیداری اسلامی هم از این غفلت بی نصیب نمانده اند و جریان اصولگرا به موضوعات متناسب با اصول خود بی توجه است.


جریان اصولگرا در بهترین وضعیت علاوه بر تاكید بر اصول انقلاب توجه ویژه ای به فصل الخطاب بودن رهبری و ولایت فقیه دارد ولی به هیچ عنوان توجه ندارد كه هویت اصلی ولایت فقیه به فصل الخطاب بودن او بازگشت ندارد بلكه این تشخیص صحیح ولی فقیه[2] از موضوعات انتقال نظام است كه قدرت ولایت اجتماعی برای ولایت فقیه را ایجاد می نماید.


به هرحال غفلت از موضوعات انتقال نظام خلائی مهم برای جریان اصولگرای كشور محسوب می شود؛ كه در سالهای آینده این غفلت های بزرگ هزینه های بزرگی را بر نظام اسلامی تحمیل خواهد نمود.--------------------------------------------------------------------------------


[1] . ما یك جامعه‌ى اسلامى هستیم، یك حكومت اسلامى هستیم و افتخار ما به این است كه میتوانیم از منبع اسلام استفاده كنیم. خوشبختانه منابع اسلامى هم در اختیار ما وجود دارد؛ قرآن هست، سنت هست و مفاهیم بسیار غنى و ممتازى كه در فلسفه‌ى ما و در كلام ما و در فقه ما و در حقوق ما وجود دارد. بنابراین «اسلامى» هم به این مناسبت است. الگو هم نقشه‌ى جامع است. وقتى میگوئیم الگوى ایرانى - اسلامى، یعنى یك نقشه‌ى جامع. بدون نقشه‌ى جامع، دچار سردرگمى خواهیم شد؛ همچنان كه در طول این سى سال، به حركتهاى هفت و هشتى، بى‌هدف و زیگزاگ مبتلا بودیم و به این در و آن در زدیم. گاهى یك حركتى را انجام دادیم، بعد گاهى ضد آن حركت و متناقض با آن را - هم در زمینه‌ى فرهنگ، هم در زمینه‌ى اقتصاد و در زمینه‌هاى گوناگون - انجام دادیم! این به خاطر این است كه یك نقشه‌ى جامع وجود نداشته است. این الگو، نقشه‌ى جامع است؛ به ما میگوید كه به كدام طرف، به كدام سمت، براى كدام هدف داریم حركت میكنیم. طبعاً همین طور كه دوستان گفتند، وضعیت مطلوب باید تصویر شود و چگونگى رسیدن از وضع موجود به آن وضع مطلوب هم بایستى بیان شود. یقیناً سؤالات زیادى مطرح خواهد شد؛ این سؤالات بایستى دانسته شود...................................


بعضى سؤال میكنند كه این مقطع زمانى به چه مناسبت است؟ بعد از آنكه اصل ضرورتش را قبول میكنند و قبول دارند، سوال میكنند كه چرا قبلاً این كار انجام نگرفته، یا چه ضرورتى وجود دارد كه حالا این كار انجام بگیرد؟ خوب، فاصله‌ى زیادى نشده است. براى این فرایندى كه به منظور ایجاد و تدوین یك چنین الگوئى حتماً طى خواهد شد، این سى سال، زمان طولانى‌اى نیست. تجربه‌ها متراكم میشود، معرفتها انباشته میشود، اوضاع و احوال سیاسى اقتضاء میكند؛ بعد به نقاطى میرسیم كه مجهول بوده است و اینها را ان‌شاءاللَّه معلوم خواهیم كرد. به نظر من در این مقطع، ظرفیت كشور، یك ظرفیت مناسبى است. البته گفته شد كه براى تدوین یك چنین الگوئى، ما توانائى فكرى نداریم. نمیتوانیم این را قبول كنیم. ظرفیتهاى كشور، ظرفیتهاى زیادى است. تا آن حدى كه بنده اطلاع پیدا میكنم، به نظرم ظرفیتهاى بالفعل شده‌ى بسیار خوبى وجود دارد؛ هم در حوزه‌ى دانشگاهى، هم در حوزه‌ى علمیه‌ى قم و بعضى حوزه‌هاى دیگر. علاوه‌ى بر این، استعدادها و ظرفیتهائى وجود دارد كه میشود اینها را با مطالبه بالفعل كرد؛ اینها را وسط میدان آورد. ما اگر امروز این كار را شروع نكنیم و دنبال نكنیم، مطمئناً عقب خواهیم ماند و ضرر خواهیم كرد؛ لذاست كه بایستى حتماً این حركت كه اینجور طراحى شده، پیش برود.


بیانات امام خامنه ای در نخستین نشست «اندیشه‌های راهبردی» 10/9/1389


[2] هدف دومى كه ما از تشكیل این جلسه داشته‌ایم، این است كه یك فرهنگ و یك گفتمان، اول در میان نخبگان و به تبع آن در سطح عموم جامعه به وجود بیاید. همین حرفهائى كه شما امشب بیان كردید، وقتى در سطح جامعه منتشر شود، ذهن نخبگان و سپس ذهن عموم مردم را به یك سمت اساسى سوق خواهد داد؛ اندیشیدن در مورد الگوى توسعه و مدل حركت به سمت جلو، احساس اینكه باید در این زمینه مستقل باشیم و روى پاى خودمان بایستیم، عیوب وابستگى و تكیه كردن به الگوهاى بیگانه گسترش خواهد یافت. ما امروز به این احتیاج داریم. متأسفانه جامعه‌ى نخبگانى ما هنوز در بخشهاى مهمى از این مسئله به یك نتیجه‌ى صحیح و درست نرسیده‌اند؛ كه این باید اتفاق بیفتد و به حول و قوه‌ى الهى اتفاق خواهد افتاد.هدف سوم ما هم این است كه بالاخره براى اداره‌ى كشور در ده‌ها سال آینده، لازم است جاده‌سازى كنیم، ریل‌گذارى كنیم. این جلسه و جلسات مشابه، به این ریل‌گذارى و جاده‌سازى منتهى خواهد شد. اینها اهداف ماست از تشكیل این جلسه و جلسات بعدى كه ان‌شاءاللَّه تشكیل خواهد شد.


بنابراین كار متعلق به اشخاص و مقامات نیست، كار متعلق به بنده نیست؛ این كارِ همه است. همه‌ى ما در زمینه‌ى این كارى كه دارد انجام میگیرد، مسئولیت داریم. هر كدام به قدر توانائى‌هاى خودمان، ظرفیتهاى خودمان، سعه و شعاع قدرتى كه در اختیار ما هست، در این زمینه مسئولیم، كه باید ان‌شاءاللَّه دنبال كنیم. این یك مطلب.


بیانات امام خامنه ای در نخستین نشست «اندیشه‌های راهبردی» 10/9/1389
لینك های مرتبط :
لینك مطلب در جام نیوز
لینك مطلب در ترنج آنلاین
لینك مطلب در روزنامه كیهان
لینك مطلب در سایت خبری تحلیلی بی باك
لینك مطلب در پایگاه اطلاع رسانی رجا
لینك مطلب در هموطن
موضوع مطلب : كارنامه خوانی,ادبیات انقلاب,
برچسب ها : كارنامه خوانی,موضوعات انتقال,غرب زده,اوصاف تكامل,وضعیت موجود,وضعیت مطلوب,دوران گذار,شاخص,بیداری اسلامی,انتخابات,جهاد اقتصادی,
ارسال شده توسط طلبه امروزی در ساعت 11:42 ق.ظ | نظرت شما ()

داغ کن - کلوب دات کام
درباره ما
منوی اصلی
موضوعات مطالب
آرشیو مطالب
نویسندگان
صفحات اضافی
ابر برچسب ها
آمار و امكانات
آخرین بروزرسانی :
تعداد كل مطالب :
تعداد کل نویسندگان :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
بازدید کل :
آخرین بازید از وبلاگ :